Home

Verboord Dak en Schoorsteentechniek, is een erkend gediplomeerd schoorsteenveegbedrijf.
Wij reinigen zowel uw rookgas als uw ventilatiekanalen. Tevens voeren wij alle werkzaamheden uit welke betrekking hebben op schoorsteen / ventilatiekanalen en reinigen wij uw dakgoten of leggen uw loszittende nokvorsten en dakpannen weer vast.

Waarom Vegen?
Jaarlijks telt Nederland ruim tweeduizend grote en kleine schoorsteenbranden als gevolg van slecht onderhoud

Bij het stoken(verbranden) van hout, kolen of olie komen onverbrande deeltjes in het rookkanaal. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen een teerachtige, zeer brandbare laag. Vaste brandstoffen, zoals hout en kolen, zorgen voor meer vervuiling. Uit de rook kan creosoot ontstaan, een aanslag die kan branden en een schoorsteenbrand tot gevolg kan hebben.

Hoe vaak laten vegen?
Het is belangrijk om met regelmaat uw schoorsteen en rookkanalen te laten controleren. Bij veel stoken zal dit twee maal per jaar moeten gebeuren, bij het matig tot weinig gebruik adviseren wij tenminste een keer per jaar uw schoorsteen en rookkanalen vakkundig te laten vegen en controleren.

U kun ons bellen voor het vegen van uw schoorsteen of voor een advies, op nummer 073-6890336 of vul ons contactformulier in.